PORUKA PRIPRAVNICIMA zaiteresovanim da stručno osposobljavanje obave u G CONSULTING – u

KO SMO MI?

 • Tim koji okuplja G CONSULTING stvoren je da tržištu ponudi puni finansijski konsalting i sposoban je da servisira svoje klijente u svim fazama životnog ciklusa preduzeća.
 • G CONSULTING će obezbijediti svakom klijentu kvalitetnu i pouzdanu uslugu, sagledavajući dugoročne efekte koji nastaju aktivnostima preduzeća.
 • Cilj nam je stvoriti široku osnovu za pomoć u poslovanju malim i srednjim preduzećima, kao i početnicima u biznisu.

 

        Zašto su nam potrebni pripravnici?

Nama su potrebni pripravnici, kako bi ojačali operativno poslovanje i kako bi kreirali bazu za širenje preduzeća ili osposobili potencijalne buduće saradnike.

Trudićemo se da naši pripravnici

 • Izuče privredno pravnu regulativu i da steknu naviku praćenja iste
 • Nauče da vladaju portalima poreske uprave
 • Prođu obuku za računovodstvenog tehničar
 • Nauče da koriste računovodstvene softvere
 • Nauče da sastave i predaju PDV prijave
 • Da obračunaju i predaju zarade
 • Učiće o poslovnoj administraciji i privredno pravnom savjetovanju
 • Izučiće postupke otvaranja preduzeća
 • Naučiti metodologije izrade biznis planova
 • Moguće i investicionih elaborata
 • Naučiće metodologije izrade IPARD i MIDAS projekata za potrebe poljoprivrednika prilikom apliciranja kod Ministarstva poljoprivrede
 • Izučiće specifičnosti prilikom vođenja poslovnih knjiga za klijente koji su tehničke struke
 • Radiće na tumačenjima zakona sa aspekta poslovanja klijenta

Da li postoji mogućnost da pripravnik ostane u firmi dugoročno i zasnuje radni odnos ?

Mogućnost postoji.

Ambiciozan pripravnik, koji prije svega osjeti svoj interes u radu sa nama, donese dodatnu vrijednost firmi  ili makar opravda postojanje svog radnog mjesta, može očekivati da će dugoročno ostati u firmi.

Direktor i osnivač

Dragan Goranović

Nastavi...

Edukacija: Edukativni centar ARHIMED

U saradnji sa „Edukativnim centrom ARHIMED”, G CONSULTING učestvuje u obuci 12 nezaposleninih lica sa evidencije ZZZ CG, za zanimanje Računovodstveni tehničar/ka.

Program obuke za zanimanje Računovodstveni tehničar/ka je licenciran od strane Ministarstva prosvjete. Programom je predviđeno da obuka traje tri mjeseca.

Nakon završetka obuke i položenih ispita polaznici dobijaju zvanično priznati sertifikat. Znanja i vještine koje će usvojiti tokom obuke omogućiće im da budu konkurentni na tržištu rada.

Nastavi...