14 Apr

PROGRAMSKA LINIJA ZA UNAPREĐENJE INOVATIVNOSTI

Ministarstvo Ekonomije je pokrenulo svoje programe podrške malim i srednjim preduzećima. Smatramo da se ovakvo dobra prilika[..]
Read more
24 Jan

106. sjednica Vlade

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 106. sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku[..]
Read more
08 Nov

PORUKA PRIPRAVNICIMA zaiteresovanim da stručno osposobljavanje obave u G CONSULTING – u

KO SMO MI? Tim koji okuplja G CONSULTING stvoren je da tržištu ponudi puni finansijski konsalting i[..]
Read more
29 Oct

G CONSULTING NA TV 777

U srijedu smo gostovali na TV 777 u emisiji CG EKONOMIJA kod Srđana Čabrila. Tema intervijua je[..]
Read more
10 Sep

POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA VISOKOŠKOLACA

Danas je na sajtu ZZZ CG objavljen POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA VISOKOŠKOLACA. Tekst[..]
Read more
08 Sep

Uručeni setrifikati polaznicima obuke

Nakon tromjesečne obuke, u organizaciji Edukativnog centra "Arhimed", dana 31.08.2018. godine uručeni su sertifikati polaznicima za uspješno[..]
Read more
27 Jun

PDV na usluge on-line oglašavanja (Facebook i Google)

            ,, Poreska praksa” iz maja 2018. godine na strani 6 objavila[..]
Read more
21 Jun

Edukacija: Edukativni centar ARHIMED

U saradnji sa „Edukativnim centrom ARHIMED”, G CONSULTING učestvuje u obuci 12 nezaposleninih lica sa evidencije ZZZ[..]
Read more
12 Apr

Javni poziv za učešće u Programu za unaprjeđenje inovativnosti malih i srednjih preduzeća u 2018. godini

Osnovni cilj poziva je jačanje i razvoj malih i srednjih preduzeća kroz sufinansiranje konsultantskih usluga. Programom finansijske[..]
Read more
29 Mar

POMJEREN ROK ZA ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I GODIŠNJIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

OBAVJEŠTENJE – ROK ZA ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I GODIŠNJIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA PRODUŽEN[..]
Read more
26 Mar

Porez na dobit pravnih lica (olakšice)

Shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica Crne Gore, ista su dužna podnijeti Prijavu poreza na[..]
Read more
19 Mar

Sačinjavanje i podnošenje finansijskih iskaza za NVO – PORESKA PRAKSA

NVO I SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA   Broj: 03/2-2771/2-18                                                                               Podgorica, 28.februara 2018. godine   Saglasno[..]
Read more
18 Feb

Program ekonomskih reformi 2018-2020 godina

Program ekonomskih reformi je i ključni strateški dokument za srednjoročno makroekonomsko i fiskalno programiranje u Crnoj Gori. Isti[..]
Read more
18 Feb

Dobro iz Crne Gore jača domaću ekonomiju

Saopštenje Privredne komore "Dobro iz Crne Gore jača domaću ekonomiju" 02.02.2018. godine Privredna komora Crne Gore je[..]
Read more
18 Feb

Agrobudžet za 2018. godinu

Ukupan Agrobudžet za 2018. godinu iznosi 39.955.000,00 € i veći je za 8,5 miliona € ili 26,8%[..]
Read more