PREDUZETNIŠTVO U DOBA KORONE – Program grantova za samozapošljavanje

Dana 21.03.2020.godine, na sajtu ZZZ CG dato je OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE PROGRAMA GRANTOVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE.

„Budući da su 28. februara 2020. godine u okviru “Programa grantova za samozapošljavanje” potpisani ugovori sa korisnicima bespovratnih sredstva za samozapošljavanje iz fondova EU, Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u obavezi da korisnicima u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora uplati iznos do 80% sredstava.

Tim povodom, Zavod obavještava sve korisnike “Programa grantova za samozapošljavanje”, njih 94 –oro, koji su tokom prvog Javnog poziva dobili bespovratna evropska sredstva za samozapošljavanje u iznosu od 3 do 7,5 hiljada eura, da je pomjeranje rokova za isplatu sredstava moguće zbog trenutne situacije nastale usled pojave virusa korona.

O svim promjenama Zavod će sve buduće preduzetnike blagovremeno informisati, kada se za to steknu uslovi, kako bi mogli da krenu sa realizacijom planiranih projektnih aktivnosti.

Sve korisnike Programa molimo za razumijevanje i strpljenje uvjereni da je, U TRENUTNOJ SITUACIJI, OBOSTRANI INTERES DA ROKOVI BUDU PRODUŽENI…”

Obzirom da nijesmo saglasni sa ovim stavom ZZZ CG, a i na zahtjev aplikanata kojima smo pomagali oko pripreme dokumentacije,  dali smo sebi za pravo da prokomentarišemo ovu objavu. Naime, svi potpisnici Ugovora o dodjeli granta za samozapošljavanje su bili u obavezi da ispune, između ostalih, tri uslova:

  • Otvore preduzeće
  • Dostave ZZZ CG bjanko mjenicu
  • Da se registruju kao zaposlene osobe u sopstvenim preduzećima

Nakon ispunjavanja ova tri uslova, koji su trebali biti ispunjeni do 21.02.2020.godine, aplikanti su potpisivali Ugovor sa ZZZ CG. Takođe, prema nezvaničnim podacima, a na inicijativu aplikanata, istima je data saglasnost da krenu u realizacije sopstvenih biznisa, da naruče opremu, repromaterijale, sklapaju Ugovore o zakupu poslovnih prostora. Naravno sve ove aktivnosti su se vodile, na osnovu činjenice da će se 80% sredstava, definisanih Ugovorima, uplatiti na račun preduzeća aplikanata do 31.03.2020.godine.

Niko nije mogao da predvidi stanje u kojem se sada nalazimo, ali napominjemo da ZZZ CG ovakvom odlukom direktno preduzeća koja su aplikanti osnovali izlaže riziku bankrota. Fiksni troškovi ih opterećuju, a neki od aplikanata su obezbijedili opremu i repromaterijale na odloženo plaćanje pa su već pritisnuti od strane dobavljača. U nekim slučajevima je već došlo i do realizacije Ugovora o zakupu poslovnog prostora. Kad  smo kod fiksnih troškova, napominjemo detalj, da nijesu svi aplikanti iz granta tražili sredstva za poreze i doprinose na osnovu zarada, za čitav period trajanja projekta, već ima aplikanata koji su sredstva tražili za samo jedan mjesec.

U potpunosti razumijemo, da nadležni u ZZZ CG nijesu krivi za ovu situaciju, ali definitivno ne mogu ostati pasivni na ovu temu. Čitav državni sistem je u ovom trenutku oprezan sa davanjima sredstava i plaćanja su usporena. Država funkcioniše u vanrednom stanju. Ali sredstva za koja su aplikanti konkurisali moraju što prije biti uplaćena i na svaku aplikaciju se mora izvršiti revidovanje projekta (pa i neke za koje je moguće, odložiti rok realizacije projekta), kako bi se probao ispuniti osnovni cilj programa, a to je otvaranje novih radnih mjesta kroz samozapošljavanje lica sa evidencije ZZZ CG. U slučaju pasivnosti nadležnih prema aplikantima, većina istih će po prirodi tržišta odmah zapasti u probleme iz kojih neće moći da oporave svoja preduzeća, samim tim i po osnovu uslova poziva, biće značajnije diskriminisani nego većina sa evidencije nezaposlenih ZZZ CG.

Da li da ZZZ CG udje u pregovore sa Poreskom upravom, da im se ne naplaćuju porezi i doprinosi na zaradu, jer su bez dodjele sredstava ova preduzeća pasivna, da li da im se pomogne na neki drugi način, dozvoli preraspodjela sredstava iz granta, dozvoli isplata za stavke budžeta koje su do sada realizovane? Konkretno rešenje ne možemo predložiti i svakako ne može niko osim nadležnih iz ZZZ CG znati, ali apelujemo da ne budu pasivni prema aplikantima, već da pod hitno pomognu aplikantima kako bi se ispunili zajednički ciljevi i kako aplikante ne bi brzo opet vidjeli na evidenciji nezaposlenih ZZZ CG.

Razumijemo kakva je trenutna situacija i šta su prioriteti, ali mišljenja smo da će buduća ekonomska aktivnost u državi mnogo zavisiti od kvalitetno i efikasno iskorišćenih evropskih sredstava na stvaranju novih radnih mjesta i nove vrijednosti.

Napominjemo da mjere NKT – a koje su na snazi ne zabranjuju djelovanje svih aplikanata, a obzirom da se radi o nezaposlenim licima, treba se obratiti pažnja i na egzistenciju istih.

Apelujemo na SVE nadležne, da što prije pristupe rešavanju problema u kojem su se našla 94 aplikanta.  

TIM

G CONSULTING

Nastavi...