U prošlom blogu smo savjetovali preduzetnike da smanjuju svoje fiksne troškove, čuvaju likvidnost i da racionalno posluju. Nastupile su i mjere zabrane djelovanja većini privrednih subjekata, među kojima su i neki od naših klijenata.

Zdravstveni sistem Crne Gore se uhvatio u koštac sa najvećim problemom savremenog doba. Svakoga je strah, svi osjećaju ekonomski udar. Takođe i svi čekaju mjere Vlade Crne Gore koje bi trebalo da budu spasonosne, ali da li je to moguće. Ne bismo širili dalje priču o teoriji funkcionisanja države i zdravstvenog sistema, ali bitno je znati da se zdravstvo finansira iz budžeta, da porez puni budžet, a ima li se šta danas oporezovati u Crnoj Gori.

Najbitnije je da  svi ostanemo živi i zdravi. Ali zbog zdravstvenog sistema, zbog plata medicinskim radnicima, zbog pomoći ugroženima, bitno je da se solidarišemo i svi koji mogu nek djeluju, ako svojim djelovanjem ne krše naredbe nadležnih ili izlažu sebe opasnosti.

Apelujemo, OPET, na poslovna udruženja, državu i akademsku zajednicu da ZAJEDNO traže model koji će svima pomoći. Takođe apelujemo, da oni kojima nije radikalno ugroženo poslovanje, ne zahtjevaju pomoć od drugoga, nego da se solidarišu sa ugroženima koji već trpe posledice.

Za sada sa našim klijentima i prijateljima probamo da prevazilazimo novonastale probleme u našim preduzečima.

Takođe došli smo do odluke da sprovedemo PRVU MJERU u našoj organizaciji kako bi pomogli našim klijentima. G CONSULTING je oduvjek izjavljivao da je stabilnost naših klijenata i naša stabilnost. KORONA ĆE PROĆI, a mi želimo da vi i dalje postojite i da i dalje sarađujemo. S tim u vezi želimo da objavimo:

DA SVIM KLIJENTIMA KOJIMA JE DIREKTNO NAREDBOM ZABRANJENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI NEĆEMO NAPLAĆIVATI RAČUNOVODSTVENE USLUGE U TOKU TRAJANJA MJERA ZABRANE.

Do sledeće mjere,

TIM G CONSULTING