Program ekonomskih reformi je i ključni strateški dokument za srednjoročno makroekonomsko i fiskalno programiranje u Crnoj Gori. Isti sadrži i prateću agendu strukturnih reformi važnih za smanjenje ili eliminisanje prepreka privrednom rastu i jačanju sveukupne konkurentnosti zemlje. Istovremeno, program ekonomskih reformi je najvažniji dokument Crne Gore u ekonomskom dijalogu sa Evropskom Unijom.

Strateški razvojni cilj Crne Gore definisan u Programu ekonomskih reformi je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek EU i povećanju kvaliteta života svih njenih građana.

Program ekonomskih reformi za 2018-2020., sadži srednjoročne projekcije javnih finansija Crne Gore sadržane u Planu sanacije budžetskog deficita i javnog duga Crne Gore za period 2017-2021. i srednjoročnoj Fiskalnoj strategiji, koji se temelje na pretpostavci finansiranja tekuće potrošnje iz izvornih prihoda budžeta. Shodno mjerama fiskalne konsolidacije sadržanim u navedenim dokumentima. Program ekonomskih reformi 2018-2020., u svom osnovnom scenariju predviđa ostvarenje deficita javnih finansija od 1,6% BDP u 2018. i njegov prelazak u zonu suficita do 2020. godine.

Dokument možete preuzeti OVDJE.