Program ekonomskih reformi 2018-2020 godina

Program ekonomskih reformi je i ključni strateški dokument za srednjoročno makroekonomsko i fiskalno programiranje u Crnoj Gori. Isti sadrži i prateću agendu strukturnih reformi važnih za smanjenje ili eliminisanje prepreka privrednom rastu i jačanju sveukupne konkurentnosti zemlje. Istovremeno, program ekonomskih reformi je najvažniji dokument Crne Gore u ekonomskom dijalogu sa Evropskom Unijom.

Strateški razvojni cilj Crne Gore definisan u Programu ekonomskih reformi je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek EU i povećanju kvaliteta života svih njenih građana.

Program ekonomskih reformi za 2018-2020., sadži srednjoročne projekcije javnih finansija Crne Gore sadržane u Planu sanacije budžetskog deficita i javnog duga Crne Gore za period 2017-2021. i srednjoročnoj Fiskalnoj strategiji, koji se temelje na pretpostavci finansiranja tekuće potrošnje iz izvornih prihoda budžeta. Shodno mjerama fiskalne konsolidacije sadržanim u navedenim dokumentima. Program ekonomskih reformi 2018-2020., u svom osnovnom scenariju predviđa ostvarenje deficita javnih finansija od 1,6% BDP u 2018. i njegov prelazak u zonu suficita do 2020. godine.

Dokument možete preuzeti OVDJE.

 

Nastavi...

Dobro iz Crne Gore jača domaću ekonomiju

Saopštenje Privredne komore “Dobro iz Crne Gore jača domaću ekonomiju”

02.02.2018. godine Privredna komora Crne Gore je na svojoj internet stranici objavila saopštenje sa sastanka predstavnika nosilaca žiga “Dobro iz Crne Gore” , “Dobro iz Crne Gore jača domaću ekonomiju” Žig “Dobro iz Crne Gore”, koji je zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu, predstavlja garanciju posebnog kvaliteta.

Javnost ocjenjuje da bi najznačajniji efekti projekta “Dobro iz Crne Gore” privredne komore mogli biti jačanje domaće privrede i ekonomije, povjerenja potrošača u domaće proizvode, njihova veća prepoznatljivost u širokoj ponudi artikala na tržištu.”

“Povećanje tražnje proizvoda iz Crne Gore generiše porast domaće proizvodnje, osigurava veću profitabilnost kompanijama. Razvijena i jaka privreda je garancija da će i sve ostale oblasti od kojih zavisi standard života stanovništva biti stabilnije” – rekao je Golubović.

Detaljnije članak možete pročitati na ovom linku.

Nastavi...

Agrobudžet za 2018. godinu

Ukupan Agrobudžet za 2018. godinu iznosi 39.955.000,00 € i veći je za 8,5 miliona € ili 26,8% u odnosu na prošlu godinu.

Agrobudžet predstavlja zbir sredstava iz nacionalnog budžeta, evropskih fondova i veoma povoljnih kreditnih aranžmana, koji su ugovoreni tokom prošle godine sa Svjetskom bankom i Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede – IFAD-om.

Zabilježen je rast izdvajanja iz nacionalnog budžeta za 1,9 miliona €. Obezbijeđen je širi obuhvat korisnika, uključivanje znatno većeg broja malih gazdinstava u sistem premija. Širi obuhvat i uključivanje malih gazdinstava je izraz dodatne pravednosti, uvažavanja realnih struktura – odnosno broja grla i veličine zemljišnih parcela. Povećanim obuhvatom korisnika stvara se bolja osnova za pregovaračku poziciju sa EU, kako bi crnogorski farmeri dobili premije iz EU budžeta, po modelu kako taj značajni podsticaj koriste farmeri širom Evrope.

Kroz Agrobudžet za 2018.godinu poboljšati uslovi za dobijanje premija, povećaće se pojedinačne premije, realizovati projekti IPARD, IFAD i MIDAS II.

Za detaljnije informacije možete pročitati saopštenje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja na ovom linku.

Nastavi...